Friday, May 15, 2015

Kebun Baru: Integrasi J33 dan Nenas Crystal Honey


Integrasi j33 dan Crystal honey

Crystal Honey
J33 dan sistem drip
MD2
Kemarau teruk Jan 2015
Jan 15 Benih nenas kekeringan
Plot MD2  di beli di MAHA 14
Pisang tanduk di beli di MAHA 14
Kursus tanaman nenas di Seremban 21/22/ April 14