Thursday, July 19, 2012

Cantasan( Prunning)........

Cantasan (prunning) dahan pokok nangka amat penting terutamanya di awal (6 bulan pertama)penanaman bagi membentuk dahan yang  teratur dan memudahkan pengurusan buah. Selepas pokok mengeluarkan buah, cantasan dilakukan bagi memastikan pengudaraan yanga baik, pengcahayaan matahari dan merangsang pengeluaran putik baru. Pokok yang terlalu rendang menggalakkan pertumbuhan kulat, musuh (serangga perosak) dna menghadkan pengeluaran putik.

No comments:

Post a Comment